Hoe kan mijn kind meer stevigheid ontwikkelen?

Veel kinderen die in mijn praktijk komen, hebben nog weinig basis binnen zichzelf gevormd. Hun hulpvraag is om een rustige en stevige basis in zichzelf te ontwikkelen. Zij zijn bijvoorbeeld erg gericht op hun omgeving, reageren op veel impulsen om hen heen, zijn moeilijk aan te spreken op hun gedrag of zijn erg onrustig. Soms is er ook sprake van AD(H)D of van hechtingsproblematiek. Voor deze kinderen is het belangrijk om tot rust te komen en stevigheid te ontwikkelen. Wanneer dat niet vanzelf gaat, kan kunstzinnige therapie uitkomst bieden.

De focus leggen op jezelf
Beeldend werken is een mooie manier om een kind te leren om de aandacht op zichzelf te richten. Daarbij wordt een ingang gekozen die aansluit. Zo kan een kind bijvoorbeeld rustig worden tijdens het boetseren van een bol met de ogen dicht of het tekenen van een mandala. Al doende ontdekt een kind dat het de rust bij zichzelf kan vinden.

kind stevigheid focus

Letterlijk stevig leren staan
Een ingang voor het ontwikkelen van meer basis, is beweging. Zo kunnen kinderen letterlijk leren hoe zij stevig op eigen benen kunnen staan. Mijn ervaring is dat kinderen het erg leuk vinden om te merken dat zij dit kunnen en meer zelfvertrouwen krijgen wanneer ze ontdekken dat ze niet zomaar omver te duwen zijn.

Ruimte voor wat ‘onder de oppervlakte ligt’
Soms is er ook een duidelijke aanleiding voor onrust of weinig basis. Het kan zijn dat kinderen iets vervelends hebben meegemaakt en zich eigenlijk niet zo lekker voelen. Het resultaat daarvan is bijvoorbeeld dat zij moeilijk stil kunnen zijn, want als ze rustig worden komen zij hun verdriet tegen. Wanneer er een onderliggende oorzaak is, kan daar binnen de kunstzinnige therapie aandacht aan worden besteed. Als een kind bijvoorbeeld verdrietig is, geef ik het de mogelijkheid om zijn of haar gevoel te uiten. Dan zie je vaak dat het kind daarna rustig wordt. Ruimte maken voor het gevoel maakt dat een kind ermee vertrouwd raakt en zich prettiger gaat voelen bij zichzelf.

Een ‘knus’ gevoel
Voor een kind met weinig basis is het waardevol om geborgenheid te ervaren. Ik zoek bij deze kinderen dan ook meestal naar een beeld dat een gevoel van veiligheid bij hen oproept, bijvoorbeeld door het maken van een warm nestje met vogeltjes. Een kind dat behoefte heeft aan geborgenheid vindt dat vaak fijn om te doen en wordt daar rustig van.

kind stevigheid rust

Hoe verder?
De begeleiding is erop gericht dat een kind gaat merken dat het zelf tot rust kan komen, niet alleen in de sessies maar ook in het dagelijks leven. Al dan niet met hulp van ouders kan het kind leren om rustmomenten op te zoeken. Daarnaast leert een kind zelfstandig op eigen benen te staan om van daaruit te kunnen omgaan met de dingen die hij of zij tegenkomt.

Ben je benieuwd wat kunstzinnige therapie voor jouw kind kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met mij op.

Nieuwsgierig naar de ervaring van andere ouders?
Lees de Referenties