Mijn kind kan moeilijk omgaan met alle veranderingen…

Sommige kinderen hebben moeite met veranderingen. Zij zijn bijvoorbeeld net verhuisd en hebben moeite om te wennen aan de nieuwe omgeving of vinden veranderingen op school lastig. Soms hebben deze kinderen ook een diagnose autisme of kenmerken daarvan. Kinderen die moeite hebben met veranderingen zoeken bijvoorbeeld veel houvast bij iemand in de omgeving, zetten de hakken in het zand, hebben buikpijn voor het naar schoolgaan of slapen slecht. Wanneer dit gedrag aanhoudt, ondanks de hulp die je als ouder biedt, kan kunstzinnige therapie uitkomst bieden.

Flexibiliteit kun je ontwikkelen
Het kunstzinnig werken helpt kinderen grip te krijgen op veranderende omstandigheden. Dit speelt bijvoorbeeld ook als ouders met kinderen gaan scheiden of wanneer er sprake is van rouwverwerking bij een kind. Zo kan het tekenen van de oude en nieuwe situatie helpen om de gebeurtenis een plek te geven. Verbeelden van de situatie geeft een kind duidelijkheid en rust. Daarnaast is het creatief werken een mooie manier om stap voor stap te oefenen in het loslaten van controle en het ontwikkelen van flexibiliteit. Door bijvoorbeeld lagen over elkaar heen te schilderen leert een kind in een proces te stappen waarbij je de uitkomst nog niet precies weet. Kunnen loslaten brengt ontspanning en maakt dat veranderingen minder bedreigend worden.

kind verandering ontspanning

Ontspanning en stevigheid voelen
Indien kinderen moeite heeft met verandering, zegt dat vaak ook iets over hoe zij zich in hun lichaam voelen. Wanneer jeĀ je ontspannen en stevig in je lichaam voelt, is het makkelijker om mee te bewegen dan wanneer je gespannen en onrustig bent. Daarom besteed ik bij deze kinderen vaak ook aandacht aan ontspanning en het ontwikkelen van stevigheid. Dit doe ik bijvoorbeeld door hen een stevig kasteel te laten boetseren en creatieve oefeningen aan te bieden die een ontspannende en rustgevende werking hebben.

Zelf je koers kunnen varen
De begeleiding is erop gericht dat een kind zelf kan omgaan met alle veranderingen in zijn of haar omgeving en met nieuwe energie verder kan. Daarbij kijk ik met ouders en zo nodig de leerkracht wat zij kunnen doen om hun kind zo goed mogelijk te ondersteunen bij de veranderingen.

Ben je benieuwd wat kunstzinnige therapie voor jouw kind kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met mij op.