Eerst een vrijblijvend gesprek ter kennismaking
Voor ik start met de kunstzinnige therapie, heb ik altijd eerst een kosteloos intakegesprek met ouder(s)/verzorger(s). Daarin staan we samen stil bij wat er speelt en wat er op dat moment belangrijk is voor een kind. Ik vertel over mijn werkwijze en er is ruimte voor het stellen van vragen. Na het intakegesprek kan de therapie starten. Vaak werk ik in een periode van zes of twaalf sessies, maar dit is geen vaststaand gegeven. De begeleiding en dus ook de hoeveelheid sessies wordt afgestemd op de vraag van de ouder(s) en het kind.

werkwijze kunstzinnige therapie

Contact houden met ouders vind ik belangrijk
Verder breng ik verslag uit van wat er naar voren komt tijdens de therapie. Na zes sessies heb ik telefonisch contact met ouders. Zo krijg je als ouder zicht op de ontwikkelingen binnen de therapie en blijf ik op de hoogte van de thuissituatie. Na twaalf sessies vindt er een evaluatiegesprek plaats met de ouder(s). Daarin vertel ik hoe de periode is verlopen en staan we samen stil bij wat er op dat moment belangrijk is voor het kind. Ook geef ik aandachtspunten mee voor ouders en het kind, aan de hand van mijn ervaringen uit de sessie. Zo kan hetgeen wat tijdens de kunstzinnige therapie in gang is gezet ook daarbuiten worden voortgezet.

Ben je benieuwd wat kunstzinnige therapie voor je kind kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met mij op.

Lees verder over kunstzinnige therapie voor kinderen.