Aanleiding voor kunstzinnige therapie voor kinderen:

Wanneer een kind niet lekker in zijn vel zit, kan zich dit op verschillende manieren uiten. Hij of zij is bijvoorbeeld snel boos, gespannen, onrustig of trekt zich terug. Veel lost zich vanzelf weer op en als ouder(s) of verzorger(s) kijk je eerst wat je zelf kunt doen om ervoor te zorgen dat het beter gaat met je kind. Maar soms merk je dat er toch meer begeleiding nodig is. Kunstzinnige therapie is een mooie manier om kinderen deze extra ondersteuning te geven.

Wat is kunstzinnige therapie?
Kunstzinnige therapie is een begeleidingsvorm waarbij creatieve middelen worden ingezet om te werken aan de individuele ontwikkeling van kinderen. Er kan getekend, geschilderd en geboetseerd worden, maar ook andere beeldende technieken, zoals het werken met speksteen, kunnen aan bod komen. In de therapie ligt de nadruk op de beleving tijdens het beeldend bezig zijn. Het is het opdoen van ervaringen die een kind verder helpen. Al tekenend kan een kind bijvoorbeeld zijn of haar hoofd leegmaken en tot rust komen. Het ervaren van ontspanning en het ontwikkelen van een stevige basis, vormt een essentieel onderdeel van de therapie.

kunstzinnige therapie kind pastel

Wat doet kunstzinnige therapie?
Voor kinderen is een uur kunstzinnige therapie een uniek moment waarin ze even helemaal kunnen loslaten wat er in het dagelijks leven van hen wordt gevraagd. In hun jonge leven komt er al van alles op hen af en ze moeten vaak al veel. Tijdens de therapie kan een kind dat even laten voor wat het is en zich richten op hetgeen voor hem of haar belangrijk is. Omdat er alle aandacht is voor het kind, kan er in een relatief kort tijdsbestek toch veel worden bereikt.

Eigenheid
Geef een groep kinderen dezelfde creatieve opdracht en geen werk zal hetzelfde zijn! Dat is het mooie van kunst. Het maakt ieders eigenheid zichtbaar. Binnen de kunstzinnige therapie is er voor kinderen volop ruimte om te komen tot hun eigen voorstellingen. Je kunt door anderen geïnspireerd raken, maar het gaat uiteindelijk om het komen tot een eigen ‘product’. Dat maakt een kind meer bewust van zichzelf, het versterkt het zelfvertrouwen en het geeft vaak ook verrassende informatie over het kind. In de kunstzinnige therapie is ruimte voor de dingen die in het moment gebeuren. Juist omdat deze niet bedacht zijn, zeggen zij iets over wat er op dat moment speelt.

Aangrijpende gebeurtenis
Beeldend werken draagt bij aan het accepteren en verwerken van een aangrijpende gebeurtenis. Kunstzinnige therapie kan helpen om een thema zoals ziekte een plek te geven, wanneer dit een kind uit balans brengt. Tijdens de begeleiding is er ruimte voor het uiten van gevoelens die de aangrijpende gebeurtenis oproept. Al doende kunnen ervaringen die opgeslagen liggen in het onderbewuste aan het licht komen. Het beleven en uiten van gevoelens, maakt dat deze verwerkt kunnen worden en een plek krijgen, zonder in de weg te gaan zitten. Daarbij hanteer ik het principe dat alles zijn eigen tijd heeft. Ik zal dus niet gaan ‘graven’ naar vervelende momenten, maar kijk wat zich op dat moment aandient. Het uitgangspunt is dat een kind leert omgaan met de omstandigheden en verder kan.

kunstzinnig therapie kind vrolijk

“Het leven voelen bruisen”
Verder zet kunstzinnig bezig zijn kinderen letterlijk in beweging. Het is mijn ervaring dat tijdens het creatief werken gemakkelijk de ondernemende, levenslustige en vrolijke kant van kinderen naar boven komt. Wanneer een kind het moeilijk heeft is het extra waardevol om te voelen dat deze kant er ook is. Tijdens het beeldend werken kan een kind ontdekken waar het enthousiast van wordt en waar het van opbloeit. Dat geeft plezier en maakt het makkelijker om met uitdagingen te kunnen omgaan.

Praten?
De kunstzinnige therapie voor kinderen is een ervaringsgerichte therapie. De nadruk ligt in eerste instantie dus niet op het praten. Dat wil niet zeggen dat er tijdens de begeleiding niet gepraat mag worden. Zo kan juist het beeldend werken ook persoonlijke verhalen losmaken en kunnen al doende verschillende onderwerpen die voor een kind belangrijk zijn aan bod komen.

Lees meer over kunstzinnige therapie voor kinderen op de pagina’s:

Kind en zelfvertrouwen
Kind en rouwverwerking
Kind en scheiding
Kind en sociale vaardigheden
Kind leren omgaan met gevoelens