Mijn zoon (8 jaar) vond het soms lastig om keuzes te maken en goed bij zichzelf te blijven. Hij gaf vaak aan dat hij niet tevreden was met wat hij zelf maakte en vond snel dat het een of ander beter of mooier kon. Hij leek onze scheiding nog niet altijd goed te kunnen plaatsen en begrijpen.

De kunstzinnige therapie was voor hem een heerlijk moment in de week. Even zonder al te veel prikkels en heel veel ruimte en aandacht voor hem alleen. Een plek waar hij kon zijn hoe hij is en zich vrij mocht en kon uiten. Mijn zoon vertelt meer spontaan dingen sinds hij naar therapie is gegaan. Ik heb zijn zelfvertrouwen zien groeien en ook gezien dat hij meer durft te geloven in wat hij zelf kan. Wanneer we samen tekenen volgt hij meer zijn eigen ideeën. Hij vindt ook spontaan mooi wat hij zelf gemaakt heeft. Eerder maakte hij vaak tekeningen ‘voor papa én mama’ met één hart erbij. Halverwege de therapieperiode maakte mijn zoon een tekening op de spiegel van twee hartjes: ‘één omdat ik van papa hou en één omdat ik van mama hou’. Voor mij was dat een teken dat hij onze situatie nu beter begint te begrijpen. Voor hem een zeer waardevolle periode!

* * *

Bij de overgang naar groep drie zat mijn dochter niet goed in haar vel. Ze moest erg wennen aan de veranderingen, zoals nieuwe klasgenoten en het meedoen aan de lessen. Met name de lessen die in haar ogen helemaal niet leuk waren. Ze uitte zich gefrustreerd en verdrietig in de klas. Door het wekelijks werken met Annet kwam ze beter in haar vel te zitten. Het gaf haar een extra steuntje in de rug. Een moment – speciaal voor haar – om op adem te komen en creatief even ‘los te gaan’ tussen de structuur van de lessen door. Het geeft haar een goed gevoel over zichzelf. Ze heeft nu meer zelfvertrouwen en is erg trots op de dingen die ze gemaakt en bedacht heeft. Ze zit nu weer steviger in de klas.

* * *

De aanleiding om onze dochter ( 7 jaar ) aan te melden bij Annet was dat zij zich erg liet bepalen door andere kinderen om haar heen. Ze kwam niet op voor wat zij wilde en ze had moeite om in de klas aan haar taak toe te komen. In de loop van de therapieperiode en erna zagen wij dat onze dochter aan begon te geven dat zij iets niet wilde of dat zij iets niet leuk vond. Daarnaast kregen we meer te zien van haar eigenheid: haar humor, het onderwerp van haar tekeningen en wat ze graag wilde. Dit maakt dat zij steviger in haar schoenen staat en gelukkiger is. Al met al bepaald geen subtiel resultaat!”

* * *

referenties kunstzinnige therapie

Onze zesjarige dochter was erg angstig en het lukte haarzelf en ons niet haar daaruit te halen. Voorbeeldsituaties waarin ze erg bang was waren wanneer er een hond in de buurt was of wanneer het koud was dat haar neus en handen eraf zouden vriezen of wanneer ze alleen in bed lag. Ze deed dan een heel dwingend beroep op, voor haar vertrouwde mensen, voor houvast. Situaties uitleggen of relativeren hielpen niet of maar kort.

Onze dochter vond de sessies met Annet heerlijk. Ze verheugde zich er iedere week op en vertelde blij en trots wat voor moois ze dit keer weer gemaakt had. Ze tekende en kleide allerlei prachtige dingen waar ze zelf enorm trots op was. Ook de één op één aandacht deed haar merkbaar goed. Ze vond het heerlijk om iets te mogen maken samen met iemand die het al zo goed kon. We hebben gemerkt dat haar zelfvertrouwen groeide en dat ze steviger is geworden. Haar angst is duidelijk verminderd en als ze toch een keer terugvalt is ze met een grapje of uitleg gerustgesteld. Een deel kan natuurlijk ook verbeterd zijn doordat ze ouder is geworden. Toch twijfel ik er niet aan dat de kunstzinnige sessies haar enorm hebben geholpen. Met name door het toegenomen vertrouwen in haarzelf.

Als onze dochter zelf mocht kiezen ging ze steevast elke week naar Annet!”

* * *

Vanwege de scheiding van zijn ouders, vond ik het belangrijk dat mijn zoon (6 jaar) in elk geval één keer in de week de rust en ruimte kreeg om op een creatieve manier zichzelf te uiten. Als oudste in een gezin met drie kinderen kon hij niet altijd de één op één aandacht krijgen die hij juist in deze moeilijke tijd extra nodig had.

Het was voor mijn zoon een geweldige tijd. Hij keek elke keer enorm uit naar zijn sessies met Annet. Hij heeft er echt van genoten. Hij had echt een eigen plek en eigen ervaringen. Dat gaf hem zelfvertrouwen en ook een bepaalde rust. Hij is sinds de sessies rustiger thuis en ook zelfstandiger. Hij kan makkelijker wachten op zijn beurt (bij het verdelen van de aandacht). Hij vond tekenen al leuk en dat is nog meer versterkt. Hij vindt het heerlijk om alleen bezig te zijn. Ook knutselen met papier en karton of timmeren doet hij graag.

Uiteraard is de periode van echtscheiding niet binnen een paar maanden achter de rug. Wel zijn we inmiddels in een iets rustiger vaarwater. Wanneer er weer een moeilijke periode zou komen, zou ik voor mijn zoon direct weer denken aan sessies bij Annet. Blijer kan ik hem niet maken.”

* * *

Toen mijn dochter 5 jaar oud was, overleed na een periode van ziekte haar moeder, mijn vrouw. Mijn dochters manier om hier mee om te gaan bestond in het begin vooral uit doorgaan met haar dagelijkse dingen. Ze sprak niet graag over het gemis van haar moeder en toonde zelden haar verdriet. Van de buitenkant was vooral dappere vrolijkheid te zien, maar na een aantal maanden ontwikkelde ze hiernaast ook angsten, onzekerheid en moeite met concentratie. Ik besprak dit met haar onderwijzeres en zij vermoedde, net als ik, dat dit deel uitmaakte van mijn dochters rouw. Zij had ook een idee wat mijn dochter zou kunnen helpen om meer ruimte aan haar rouw te geven en dat was kunstzinnige therapie bij Annet.

Mijn dochter genoot merkbaar van de momenten van rust en exclusieve aandacht waarin ze zich prettig kon verliezen in tekenen en kleien. Halverwege de serie van sessies had ik met Annet een belafspraak waarin ze me vertelde hoe het proces verliep. Zo werd me duidelijk hoe op zachte wijze thema’s als gemis, verdriet, ruimte nemen en het omgaan met emoties volop aan bod kwamen. Zowel de onderwijzeres als ik merkten dat mijn dochter niet alleen graag naar Annet toeging, maar dat er ook verandering optrad: ze toonde zich zekerder, de angsten namen af en het concentreren ging beter.

In een evaluerend gesprek na afloop nam Annet uitgebreid de tijd om de resultaten te laten zien van wat zij en mijn dochter hadden gedaan en vooral te vertellen hoe dat was gegaan. Het wekte ontroering in me op om te horen hoe mijn dochter had gereageerd en de dingen had aangepakt. Het maakte me ook duidelijk dat ik mijn dochter, in al haar kwetsbaarheid, met een gerust hart aan Annet kon toevertrouwen.”

* * *

Ben je benieuwd wat kunstzinnige therapie voor jouw kind kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met mij op.