Lastige situaties zijn er om van te leren

Kinderen ontwikkelen zich in interactie met hun omgeving. Daarbij komen zij altijd situaties tegen die leuk zijn en minder leuk, bijvoorbeeld wanneer ouders met kinderen gaan scheiden of als er sprake is van rouwverwerking bij een kind. Sommige kinderen vinden sociaal contact lastig; zij vertonen bijvoorbeeld veel uitdagend gedrag, gaan steeds over de grens van een ander of zijn opstandig. Het kan ook zijn dat een kind zijn of haar grens moeilijk kan aangeven, weinig weerbaar is, zich terugtrekt en nauwelijks zichtbaar is in de groep. Wanneer dit gedrag aanhoudt en de dingen die je als ouder en leerkracht hebt geprobeerd om het kind te ondersteunen niet voldoende effect hebben gehad, kan kunstzinnige therapie uitkomst bieden. Tijdens het creatief werken kan een kind op een speelse en laagdrempelige manier allerlei sociale vaardigheden aan te leren en verder te ontwikkelen.

Kunst als spiegel
Allereerst maakt kunstzinnig werken inzichtelijk hoe een kind zich gedraagt ten opzichte van anderen. Zo zijn er kinderen die nauwelijks ruimte in durven nemen op het papier, maar ook die erg sturend en bepalend zijn. Dit wordt tijdens de kunstzinnige therapie ook voor het kind zelf zichtbaar, bijvoorbeeld doordat een kind ziet dat het bijna alle ruimte op het papier gevuld heeft en nauwelijks ruimte overlaat voor een ander. Vervolgens kan het spelenderwijs leren om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen die het kind helpen in de interactie met anderen. Zo kan een timide en verlegen kind oefenen in het geven van inbreng en in het innemen van ruimte op papier. Een kind dat veel wilt bepalen, kan al doende leren om ook te kunnen volgen en meebewegen. Daarnaast kan aandacht besteedt worden aan andere elementen binnen de sociale context die voor een kind lastig zijn, zoals het kunnen ‘stop’ zeggen tegen anderen of het om hulp kunnen vragen.

Samen kun je meer en samen is vooral leuk!
Verder is het voor deze kinderen waardevol om te ontdekken hoe leuk samenwerken kan zijn. Zij die normaal de controle proberen te houden, kunnen merken dat het ontspanning geeft om te kunnen volgen en kinderen die normaal gesproken niet zo zichtbaar zijn, kunnen ontdekken dat het fijn is om initiatief te nemen en een bijdrage te leveren.

kind sociale vaardigheden

Kinderen leren van elkaar
Kinderen laten vaak ander gedrag zien tegenover volwassenen dan tegenover andere kinderen. Daarom laat ik hen soms leeftijdsgenootjes meenemen. Zo kunnen zij ook sociale vaardigheden aanleren in het contact met andere kinderen. Tijdens het samenwerken kunnen zij leren contact maken en oefenen in het zich afstemmen.

Kijken naar het totale plaatje
Daarnaast is het mijn ervaring dat wanneer de sociale interactie moeilijk verloopt, er ook een onderliggend probleem kan zijn. Dan is het vaak niet voldoende om alleen aandacht te besteden aan het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Als dat zo blijkt te zijn, kijk ik wat er nog meer speelt, zo nodig met ouder(s) en eventueel met de leerkracht of internbegeleider. Zo heb ik een jongen begeleid die erg bepalend was in het contact met leeftijdsgenootjes. Thuis bleek een familielid veel aandacht op te eisen, waardoor de jongen het gevoel kreeg dat er geen ruimte voor hem was. Als reactie hierop begon hij op school veel aandacht te vragen. Door hem te laten ervaren dat je ook op een andere, meer ontspannen manier ruimte kunt innemen, bloeide deze jongen op.

Samenwerken met betrokkenen
De begeleiding is erop gericht dat een kind ontspannen zijn plek kan innemen in contact met anderen. Daarbij kijk ik met ouders en zo nodig de leerkracht wat zij kunnen doen om hun kind zo goed mogelijk te ondersteunen bij de sociale interactie. Dit zorgt ervoor dat een kind de zich eigengemaakte sociale vaardigheden ook zoveel mogelijk daarbuiten verder kan ontwikkelen.

Ben je benieuwd wat kunstzinnige therapie voor jouw kind kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met mij op.

Nieuwsgierig naar de ervaring van andere ouders?
Lees de Referenties