Voorwaarde scheppen waarbinnen een kind kan groeien
In mijn werk richt ik mij erop om kinderen zelf te leren omgaan met de uitdagingen die zij tegenkomen. De moeilijkheden waar zij voor komen te staan zie ik als mogelijkheden tot verdere ontwikkeling. Wat lastig is, is voor elk kind anders. Elk kind heeft zijn eigen ontwikkelpunten en eigen talenten. De kunst is om de voorwaarden te scheppen waarbinnen een kind kan groeien; Een kind te laten zien hoe het van ‘fouten’ kan leren en het kind te laten ontdekken wat het aan potentie in zich draagt.

Uitgaan van eigen talent
In de begeleiding ga ik uit van de kracht die in ieder zelf aanwezig is. Kinderen bloeien op wanneer zij ontdekken wat zij zelf allemaal kunnen en mijn ervaring is dat zij eigenlijk heel goed weten wat ze zelf nodig hebben. Ze moeten soms alleen de handvatten aangereikt krijgen om hier bij te kunnen. Het mooie van kinderen is dat zij open staan om te leren en nog een heel leven voor zich hebben. Wat zij nu meekrijgen kunnen zij in hun verdere leven meenemen. Uiteindelijk gaat het erom dat kinderen zelf gaan ondervinden hoe zij de regie kunnen nemen, op het gebied van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.

visie eigen kracht aanspreken

Onderzoeker en arts Machteld Huber omschrijft het als volgt:

‘Als we kinderen vroeg leren hoe ze goed met hun lichaam en geest kunnen omgaan en wat ze zelf kunnen doen om, ook bij tegenslag, zo fit en vrolijk mogelijk te blijven, dan geven we ze vaardigheden mee om op hoge leeftijd veerkrachtig te blijven.’

Lees meer over mijn praktische werkwijze en de waarde van kunstzinnige therapie voor kinderen op de pagina’s:

Werkwijze 
Kunstzinnige therapie voor kinderen